ข้อมูลการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

เลือกคณะ / สาขาที่ต้องการ
# ชื่อ-สกุล ประเมินครั้งที่ 2 (2023)
2023/08/31
ประเมินครั้งที่ 1 (2024)
2024/03/14
คำนวณความต่างของคะแนน
(ประเมินครั้งที่ 1 - ประเมินครั้งที่ 2)
คะแนนที่ได้ อัพเดทล่าสุด Action
© ระบบจัดการข้อมูลการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ